Peter Paul Rubens 16. Oktober 2012 – 28. Februar 2013

01_Rubens_Abraham_und_Melchisedek_Caen

Peter Paul Rubens Abraham und Melchisedek, um 1615-18 ©Musée des Beaux-Arts, Caen, France/Giraudon/The Bridgeman Art Library Nationality

Peter Paul Rubens Abraham und Melchisedek, um 1615-18 ©Musée des Beaux-Arts, Caen, France/Giraudon/The Bridgeman Art Library Nationality

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.